Stichting tot Behoud van Tuinhuis ’t Spijck

RSIN / fiscaal nummer ANBI          

809386112
Contactgegevens Drostestraat 25
3985 BK AMERONGEN
0343 454 000
Bestuur J.G. Griffioen – voorzitter
J. Verboom-Oussoren- secretaris
J. Burger-Rodenburg

Er wordt aan bestuursleden geen vergoeding of beloning verstrekt.

Doelstelling

Het verwerven, restaureren en herplaatsen in een geëigende omgeving, alsmede het zorgdragen voor de instandhouding van rijksmonument het Tuinhuis ’t Spijck.

 Huis 1 - Left

Huis 2 - Right

Het verslag van de activiteiten in het verleden zijn te vinden in de uitgave ter gelegenheid van de onthulling van het tuinhuis ’t Spijck op 10 november 2005 op de nieuwe plek bij Huize Harmelen.

Op dit moment houdt het bestuur zich bezig met het verwerven van gelden voor het onderhoud, met name van het schilderwerk.

De financiële administratie wordt verzorgd door Griffioen Architekten bv te Amerongen.

Huis 3 - Bottom

Impressie huidige situatie bij Huize Harmelen